СПИСЪК НА СКРАП
ИТАЛИЙСКИ ПАЗАР

Оферта за стоки
Търговски категории скрап от черни и цветни метали

*NB: 

ЦЕНИТЕ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ИНДИКАТИВНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ИЛИ ПОЛОШЕТ СПОРЕД:
- ОТ НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА;
- НА НАСТОЯЩИТЕ ПРИМЕСИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ "FRANCO DESTINO".
МЕСТАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТИЯТА.

 

 ЗА ВСЕКИ ДОГОВОРИ
МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

събаряне - промишлено - пазар на метали продавам

* Преговорите за продажбите са предназначени изключително за фирми производители, фирми с лиценз за съхранение, посредници от категория 8, транспортни фирми и леярни.
Ние не приемаме оферти за материали или оферти за покупка от частни лица.

ЦИТАЙТЕ ТЪРГОВСКИ КАТЕГОРИИ МЕСИНГ СКРАП

Покупна цена за тон

CAMPAGNOLO СМЕСЕН МЕСИНГ

€ 4.250,00

Покупна цена за тон

МЕСИНОВИ ЧИСТИ РАДИАТОРИ

€ 4.150,00

Покупна цена за тон

СМЕСЕН МЕСИНГ СТРУРГ

€ 4.100,00

Покупна цена за тон

МЕСИНГОВА СТРУРГА ОТ-58

€ 5.100,00

Покупна цена за тон

МЕСИНГОВ SPEZZONI OT-58

€ 5.300,00

Покупна цена за тон

МЕСИНГОВ ЛИСТ ОТ-67

€ 5.500,00

Покупна цена за тон

ЖЪЛ МЕСИНГ

€ 4.700,00

Покупна цена за тон

OTTONE GIALLO VERNICIATO

€ 4.550,00

Покупна цена за тон

МЕСИНГИ МЪРНИ БРОЯЧИ базово намаление с 20%

€ 2.800,00

Покупна цена за тон

МЕСИНГИН КОНОК И ИГЛИ

€ 4.250,00

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД