СПИСЪК НА СКРАП
ИТАЛИЙСКИ ПАЗАР

Оферта за стоки
Търговски категории алуминиев скрап

*NB: 

ЦЕНИТЕ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ИНДИКАТИВНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ИЛИ ПОЛОШЕТ СПОРЕД:
- ОТ НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА;
- НА НАСТОЯЩИТЕ ПРИМЕСИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ "FRANCO DESTINO".
МЕСТАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТИЯТА.

 

ЗА ВСЕКИ ДОГОВОРИ
МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

събаряне - промишлено - пазар на метали продавам

* Преговорите за продажбите са предназначени изключително за фирми производители, фирми с лиценз за съхранение, посредници от категория 8, транспортни фирми и леярни.
Ние не приемаме оферти за материали или оферти за покупка от частни лица.

ЦИТАЙТЕ ТЪРГОВСКИ КАТЕГОРИИ АЛУМИНИЕВ СКРАП

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ 99,70%

€ 2.000,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ТИПОГРАФСКИ ОФСЕТОВ ЛИСТ

€ 1.950,00

Покупна цена за тон

НОВ СУРОВ ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ

€ 1.950,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БОЯДИСЕН ПРОФИЛ

€ 1.750,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ДОГРАМА И ТЕРМОПРИЖИГАНЕ

€ 1.600,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ПРОЗОРЕЦИ В ОПАКОВКИ

€ 1.570,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ТЕРМИЧЕН ПРОФИЛ

€ 1.650,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

€ 1.900,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТ СПЛАВИ 5000 И 6000

€ 1.800,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТ СМЕСЕНИ СПЛАВИ

€ 1.500,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТОВА СПЛАВА 7000

€ 1.450,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТОВА СПЛАВА 8000

€ 1.300,00

Покупна цена за тон

СМЕСЕН АЛУМИНИЕВ АЛУМИНИЕВ 5% ДОПУСКА

€ 1.250,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БОЯДИСЕН ЛИСТ БЕЗ ЖЕЛЯЗО

€ 1.300,00

Покупна цена за тон

НОВ CARTER АЛУМИНИЕВ БЕЗ ЖЕЛЯЗО

€ 1.600,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ КАРТЕР MISTON

€ 900,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ КАРТЕР ДОПУСКА 15%

€ 1.050,00

Покупна цена за тон

ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ/МЕДНИ РАДИАТОРИ

€ 3.300,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ/МЕДНИ РАДИАТОРИ - 10% ЖЕЛЯЗО

€ 3.000,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

€ 650,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ С ПЛАСТМАСА

€ 150,00

Покупна цена за тон

ДОПУСКА ЗА СТРУЖУВАНЕ НА АЛУМИНИЕВ 5%

€ 1.100,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ СТРУРГВАНЕ НА ERGALL ДОПУСКА 5%

€ 1.000,00

Покупна цена за тон

КАБЕЛ АЛУМИНИЕВ

€ 650,00

Покупна цена за тон

КАБЕЛ МЕДЕН ЕКРАН АЛУМИНИЙ

€ 750,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ КОНЧИКИ 5% ДОПУСКА

€ 500,00

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД