СПИСЪК НА СКРАП
ИТАЛИЙСКИ ПАЗАР

Оферта за стоки
Търговски категории алуминиев скрап

*NB: 

ЦЕНИТЕ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ИНДИКАТИВНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ИЛИ ПОЛОШЕТ СПОРЕД:
- ОТ НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА;
- НА НАСТОЯЩИТЕ ПРИМЕСИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ "FRANCO DESTINO".
МЕСТАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТИЯТА.

 

ЗА ВСЕКИ ДОГОВОРИ
МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

събаряне - промишлено - пазар на метали продавам

* Преговорите за продажбите са предназначени изключително за фирми производители, фирми с лиценз за съхранение, посредници от категория 8, транспортни фирми и леярни.
Ние не приемаме оферти за материали или оферти за покупка от частни лица.

ЦИТАЙТЕ ТЪРГОВСКИ КАТЕГОРИИ АЛУМИНИЕВ СКРАП

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВО ВЪЖЕ 99,70%

€ 2.600,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ТИПОГРАФСКИ ОФСЕТОВ ЛИСТ

€ 2.600,00

Покупна цена за тон

НОВ СУРОВ ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ

€ 2.600,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БОЯДИСЕН ПРОФИЛ

€ 2.400,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ПРОЗОРА И ТЕРМО ПРОФИЛ

€ 2.100,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ ЗА ПРОЗОРЕЦИ В ОПАКОВКИ

€ 2.100,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ ТЕРМИЧЕН ПРОФИЛ

€ 2.200,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

€ 2.350,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТ СПЛАВИ 5000 И 6000

€ 2.300,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТ СМЕСЕНИ СПЛАВИ

€ 1.700,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БЯЛ ЛИСТОВА СПЛАВА 7000

€ 1.650,00

Покупна цена за тон

СМЕСЕН АЛУМИНИЕВ АЛУМИНИЕВ 5% ДОПУСКА

€ 1.400,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ БОЯДИСЕН ЛИСТ БЕЗ ЖЕЛЯЗО

€ 1.600,00

Покупна цена за тон

НОВ АЛУМИНИЙ CARTER

€ 1.500,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ КАРТЕР MISTON

€ 1.000,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ КАРТЕР ДОПУСКА 15%

€ 1.100,00

Покупна цена за тон

ЧИСТИ АЛУМИНИЕВИ/МЕДНИ РАДИАТОРИ

€ 3.800,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ/МЕДНИ РАДИАТОРИ - 10% ЖЕЛЯЗО

€ 3.450,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

€ 800,00

Покупна цена за тон

ДОПУСКА ЗА СТРУЖУВАНЕ НА АЛУМИНИЕВ 5%

€ 1.150,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВ СТРУРГВАНЕ НА ERGALL ДОПУСКА 5%

€ 1.050,00

Покупна цена за тон

КАБЕЛ АЛУМИНИЕВ

€ 800,00

Покупна цена за тон

АЛУМИНИЕВИ КОНЧИКИ 5% ДОПУСКА

€ 600,00

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД