СПИСЪК НА СКРАП
ИТАЛИЙСКИ ПАЗАР

Оферта за стоки
Търговски категории скрап желязо

*NB: 

ЦЕНИТЕ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ИНДИКАТИВНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ИЛИ ПОЛОШЕТ СПОРЕД:
- ОТ НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА;
- НА НАСТОЯЩИТЕ ПРИМЕСИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ "FRANCO DESTINO".
МЕСТАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТИЯТА.

 

 ЗА ВСЕКИ ДОГОВОРИ
МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

събаряне - промишлено - пазар на метали продавам

* Преговорите за продажбите са предназначени изключително за фирми производители, фирми с лиценз за съхранение, посредници от категория 8, транспортни фирми и леярни.
Ние не приемаме оферти за материали или оферти за покупка от частни лица.

СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИ КАТЕГОРИИ ЖЕЛЕЗЕН СКЛАП

Покупна цена за тон

ПРЕКРАСНО ЖЕЛЯЗО

€ 420,00

Покупна цена за тон

ЛАМАРИНА

€ 410,00

Покупна цена за тон

ЖЕЛЕЗЕН ПАНТОГРАФ

€ 405,00

Покупна цена за тон

СПЕЦИАЛНО ЖЕЛЯЗО ЗА РАЗРУШАВАНЕ

€ 390,00

Покупна цена за тон

ЖЕЛЯЗНО РАЗРУШАВАНЕ

€ 380,00

Покупна цена за тон

ТЕЖКА ЖЕЛЯЗНА НОЖИЦА

€ 370,00

Покупна цена за тон

КОЛЕКЦИЯ НА ЖЕЛЯЗО

€ 360,00

Покупна цена за тон

СКРАП ОТ МЕХАНИЧЕН ЧУГУН

€ 410,00

Покупна цена за тон

ОБИЧЕН ЧУГУНЕН СКРЕП

€ 380,00

Покупна цена за тон

ГРАБАВАНЕ НА ЖЕЛЯЗО

€ 380,00

Покупна цена за тон

СТРУРЯНЕ НА ЖЕЛЯЗО

€ 360,00

Покупна цена за тон

СМЕСЕНО СТРУРГВАНЕ

€ 350,00

Покупна цена за тон

СТРУРГВАНЕ НА ЧУГУН

€ 360,00

Покупна цена за тон

IRON PROLER

€ 440,00

Покупна цена за тон

ПЪЛНА КОРОЗИЯ НА АВТОМОБИЛА С ДВИГАТЕЛ

€ 310,00

Покупна цена за тон

АВТОМОБИЛНА КОРОЗЕРИЯ С МЕХАНИКА

€ 260,00

Покупна цена за тон

МАГАЗИН ЗА АВТОМАГАЗИНИ

€ 245,00

Покупна цена за тон

СМЕСЕНИ БЕЛИ И ЧЕРНИ АВТОМОБИЛИ

€ 580,00

Покупна цена за тон

БЕЛИ АВТОМОБИЛИ

€ 670,00

Покупна цена за тон

ЧЕРНИ АВТОМОБИЛИ

€ 570,00

Покупна цена за тон

ЖЕЛЯЗНА КАНИСТРА

€ 150,00

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД