СПИСЪК НА СКРАП
ИТАЛИЙСКИ ПАЗАР

Оферта за стоки
Търговски категории скрап от бронз и брал

*NB: 

ЦЕНИТЕ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ИНДИКАТИВНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ИЛИ ПОЛОШЕТ СПОРЕД:
- ОТ НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА;
- НА НАСТОЯЩИТЕ ПРИМЕСИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ "FRANCO DESTINO".
МЕСТАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТИЯТА.

 

 ЗА ВСЕКИ ДОГОВОРИ
МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

събаряне - промишлено - пазар на метали продавам

* Преговорите за продажбите са предназначени изключително за фирми производители, фирми с лиценз за съхранение, посредници от категория 8, транспортни фирми и леярни.
Ние не приемаме оферти за материали или оферти за покупка от частни лица.

ЦИТАЙТЕ ТЪРГОВСКИ КАТЕГОРИИ БРОНЗОВ СКРАП

Покупна цена за тон

ОБЩ БРОНЗ БЕЗ МЕСИНГ

€ 6.050,00

Покупна цена за тон

БРОНЗОВА СТРУРГА

€ 6.000,00

Покупна цена за тон

БРОНЗ / АЛУМИНИЙ - BRALL 80% CU SPEZZONI

€ 4.500,00

Покупна цена за тон

БРОНЗ / АЛУМИНИЕВ - СТРУГОВЕ 75% CU

€ 4.100,00

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД