СПИСЪК НА СКРАП
ИТАЛИЙСКИ ПАЗАР

Оферта за стоки
Търговски категории меден скрап

*NB: 

ЦЕНИТЕ ДА СЕ СЧИТАТ ЗА ИНДИКАТИВНИ.

МОЖЕ ДА СЕ ПОДОБРЯТ ИЛИ ПОЛОШЕТ СПОРЕД:
- ОТ НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА;
- НА НАСТОЯЩИТЕ ПРИМЕСИ.

ВСИЧКИ ЦЕНИ ТРЯБВА ДА СЕ СЧИТАТ "FRANCO DESTINO".
МЕСТАТА НА ДЕСТИНАЦИЯ СА РАЗЛИЧНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТАТИЯТА.

 

 ЗА ВСЕКИ ДОГОВОРИ
МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

събаряне - промишлено - пазар на метали продавам

* Преговорите за продажбите са предназначени изключително за фирми производители, фирми с лиценз за съхранение, посредници от категория 8, транспортни фирми и леярни.
Ние не приемаме оферти за материали или оферти за покупка от частни лица.

СПИСЪК НА ТЪРГОВСКИТЕ КАТЕГОРИИ МЕДЕН СКРАП

Покупна цена за тон

МЕДНА МИЛНИЦА

€ 8.300,00

Покупна цена за тон

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ МЕД

€ 8.250,00

Покупна цена за тон

ВТОРА КАТЕГОРИЯ МЕД - НОВИ ТРЪБИ И ЛАМАРИНА

€ 8.000,00

Покупна цена за тон

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ МЕД

€ 7.600,00

Покупна цена за тон

МЕДНИ КОТЛИ

€ 7.100,00

Покупна цена за тон

КОЛАЙДИРАНА МЕД

€ 7.900,00

Покупна цена за тон

МЕДНИ ГРАНУЛИ 98%

€ 7.900,00

Покупна цена за тон

ДОХОД НА МЕДЕН КАБЕЛ 40/41%

€ 2.950,00

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД