ЖП линии

В наличност

Обширни доставки на релси.
50 кг линеен метър 36 кг линеен метър.
Офертите се приемат. Произход извън ЕС.
Възможност както от скрап, така и от повторна употреба

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД