Черен и метален скрап, предназначен за рециклиране и повторно въвеждане в производствения цикъл на тежката стоманена индустрия.

Главно меню

Само за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД