Черен и метален скрап, предназначен за рециклиране и повторно въвеждане в производствения цикъл на тежката стоманена индустрия.

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД