I - ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА САЙТА
1. Този раздел съдържа информация как да управлявате бисквитки и контакти във връзка с обработката на потребителски данни на mercatometalli.com.
2. Тази информация е валидна и за целите на чл. 13 от Законодателен декрет. н. 196/2003 г., Кодекс за защита на личните данни, и за целите на чл. 13 от Регламент на ЕС n. 2016/679, свързан със защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на такива данни, за тези, които взаимодействат с mercatometalli.com и могат да бъдат достигнати на адреса, съответстващ на началната страница: mercatometalli.com
3. Информацията е актуална само за mercatometalli.com и неговите поддомейни, но не и за други уебсайтове, които могат да бъдат посетени от потребителя чрез връзки, съдържащи се в тях.
4. Целта на този документ е да предостави информация относно методите, времето и характера на информацията, която администраторите на данни трябва да предоставят на потребителите при свързване към уеб страниците на mercatometalli.com, независимо от целта на самата връзка, съгл. спрямо италианското и европейското законодателство.
5. Информацията може да претърпи промени поради въвеждането на нови правила в това отношение, поради което потребителят се приканва периодично да проверява тази страница.
6. Ако потребителят не е навършил шестнадесет години, на основание чл. 8, c. 1 Регламент на ЕС 2016/679, ще трябва да легитимирате вашето съгласие чрез упълномощаването на родителите или настойника.
II- ОБРАБОТКА НА ДАННИ
1. Собственик на данни
1. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, служба или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни. Той също така се занимава с профилите на безопасност.
2. По отношение на този уебсайт администратор на данни е Mercato Metalli Srl и за всякакви разяснения или упражняване на правата на потребителя, той може да се свърже с него на следния имейл адрес: fabio@mercatometalli.com.
2. Отговаря за обработката на данните
1. Администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, публичен орган, служба или друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.
2. Съгласно чл.28 от Регламент на ЕС №. 2016/679, след назначаването на собственика на данните, мениджърът по обработка на данните на сайта mercatometalli.com е: Mercato Metalli Srl
3. Място на обработка на данните
1. Обработката на данни, генерирани от използването на mercatometalli.com, се извършва в Gambettola (fc) в via Del Cadore, 7.
2. Ако е необходимо, данните, свързани с услугата за бюлетин, могат да бъдат обработени от администратора на данни или субектите на данни, назначени за тази цел в съответния офис.
III - КУКИ
1. Вид бисквитки
1. Сайтът mercatometalli.com използва бисквитки, за да направи сърфирането на потребителя по-лесно и по-интуитивно: бисквитките са малки текстови низове, използвани за съхраняване на информация, която може да засяга потребителя, неговите предпочитания или устройството за достъп до интернет (компютър, таблет или мобилен телефон). ) и се използват главно за адаптиране на работата на сайта към очакванията на потребителя, предлагайки по-персонализирано изживяване при сърфиране и запаметяване на направените преди това избори.
2. Бисквитката се състои от намален набор от данни, прехвърлени към браузъра на потребителя от уеб сървър и могат да бъдат прочетени само от сървъра, извършил прехвърлянето. Това не е изпълним код и не предава вируси.
3. Бисквитките не записват никаква лична информация и никакви идентифициращи данни няма да бъдат съхранявани. Ако желаете, можете да предотвратите записването на някои или всички бисквитки. В този случай обаче използването на сайта и предлаганите услуги може да бъде компрометирано. За да продължите, без да променяте опциите, свързани с бисквитките, просто продължете да разглеждате.
Следните видове бисквитки, които сайтът използва:
2. Технически бисквитки
1. Има множество технологии, използвани за съхраняване на информация на компютъра на потребителя, която след това се събира от други сайтове. Сред тях най-известният и най-използваният е HTML. Те се използват за навигация и за улесняване на достъпа и използването на сайта от потребителя. Те са необходими за предаване на съобщения по електронната мрежа или за предоставяне на доставчика на заявената от клиента услуга.
2. Настройките за управление или деактивиране на БИСКВИТКИТЕ може да варират в зависимост от използвания интернет браузър. Във всеки случай, потребителят може да управлява или да поиска общото деактивиране или анулиране на бисквитките, като промени настройките на своя интернет браузър. Това деактивиране може да забави или да попречи на достъпа до някои части на сайта.
3. Използването на технически бисквитки позволява безопасното и ефективно използване на сайта.
4. БИСКВИТКИТЕ, които се въвеждат в браузъра и се препредават чрез Google Analytics или чрез услугата за статистика на blogger или подобни, са технически само ако се използват за целите на оптимизирането на сайта директно от собственика на сайта, който може да събира информация в обобщен вид душевен брой на потребителите и как те посещават сайта. При тези условия същите правила се прилагат за БИСКВИТКИТЕ на Анализ по отношение на информацията и съгласието, както е предвидено за техническите бисквитки.
5. От гледна точка на продължителността могат да се разграничат временните сесийни бисквитки, които се изтриват автоматично в края на сесията на сърфиране и се използват за идентифициране на потребителя и следователно избягване на влизане във всяка посетена страница и постоянните, които остават активни на компютъра до изтичане или анулиране от потребителя.
6. Сесийните бисквитки могат да бъдат инсталирани, за да позволят достъп и да останат в запазената зона на портала като удостоверен потребител.
7. Те не се съхраняват постоянно, а само за времетраенето на навигацията до затваряне на браузъра и изчезват при затваряне на браузъра. Използването им е строго ограничено до предаване на идентификатори на сесии, състоящи се от произволни числа, генерирани от сървъра, необходими за безопасно и ефективно изследване на сайта.
3. Бисквитки на трети страни
1. Във връзка с произхода разграничаваме бисквитките, изпратени до браузъра директно от сайта, който посещавате, и тези на трети страни, изпратени до компютъра от други сайтове, а не от този, който посещавате.
2. Постоянните бисквитки често са бисквитки на трети страни.
3. Повечето бисквитки на трети страни се състоят от бисквитки за проследяване, използвани за идентифициране на поведението онлайн, разбиране на интересите и след това персонализиране на рекламни предложения за потребителите.
4. Може да се инсталират аналитични бисквитки на трети страни. Те се изпращат от домейните на гореспоменатите трети страни, външни за сайта.
5. Аналитични бисквитки на трети страни се използват за откриване на информация относно поведението на потребителите на mercatometalli.com. Анкетата се провежда анонимно, за да се следи ефективността и да се подобри използваемостта на сайта. Бисквитките за профилиране на трети страни се използват за създаване на профили, свързани с потребителите на mercatometalli.com, за да се предлагат рекламни съобщения в съответствие с избора, направен от самите потребители.
6. Използването на тези бисквитки се ръководи от правилата, установени от самите трети страни. Поради това потребителите се приканват да прочетат политиките за поверителност и указанията за управление или деактивиране на бисквитките, публикувани на съответните уеб страници.
4. Профилиращи бисквитки
1. Профилиращите бисквитки създават потребителски профили и се използват за изпращане на рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията, изразени от потребителя, докато сърфира в мрежата.
2. Когато се използват тези видове БИСКВИТКИ, потребителят трябва да даде изрично съгласие.
3. Прилагат се член 22 от Регламент на ЕС 2016/679 и член 122 от Кодекса за защита на данните.
IV- ОБРАБОТЕНИТЕ ДАННИ
1. Метод за обработка на данни
1. Както всички уебсайтове, този сайт също използва регистрационни файлове, в които информацията, събрана по автоматизиран начин, се съхранява по време на посещения на потребителите. Събраната информация може да бъде следната:
Интернет протокол (IP) адрес;
- Тип браузър и параметри на устройството, използвани за връзка със сайта;
- Име на доставчика на интернет услуги (ISP);
- Дата и час на посещение;
- Уеб страница на произход на посетителя (реферал) и изход;
- Евентуално броя на кликванията.
2. Горепосочената информация се тества в автоматизирана форма и се събира в изключително обобщена форма, за да се провери правилното функциониране на сайта и от съображения за сигурност. Тази информация ще бъде тестова ставка въз основа на законните интереси на собственика.
3. За целите на сигурността (филтри за нежелана поща, защитни стени, откриване на вируси), автоматично записаните данни може евентуално да включват и лични данни като IP адрес, които могат да бъдат използвани, в съответствие с приложимите закони, за блокиране на опити за увреждане на сайта себе си или причиняване на щети на други потребители или дейности, които са вредни или представляват престъпление. Тези данни никога не се използват за идентифициране или профилиране на потребителя, а само за целите на защитата на сайта и неговите потребители, тази информация ще бъде използвана въз основа на законните интереси на собственика.
4. Ако сайтът позволява вмъкване на коментари или в случай на специфични услуги, поискани от потребителя, включително възможността за изпращане на автобиография за евентуални работни отношения, сайтът автоматично открива и записва някои идентификационни данни на потребителя, включително имейл адреса. Тези данни се предоставят доброволно от потребителя в момента на искане за предоставяне на услугата. С добавянето на коментар или друга информация, потребителят изрично приема политиката за поверителност и по-специално се съгласява въведеното съдържание да се разпространява свободно на трети страни. Получените данни ще бъдат използвани изключително за предоставяне на заявената услуга и само за времето, необходимо за предоставяне на услугата.
5. Информацията, която потребителите на сайта смятат, че правят публично достояние чрез предоставените им услуги и инструменти, се предоставят от потребителя съзнателно и доброволно, освобождавайки този сайт от каквато и да е отговорност за всякакви нарушения на законите. От потребителя зависи да провери дали има разрешение да въвежда лични данни на трети страни или съдържание, защитено от национални и международни разпоредби.
2. Цел на обработката на данните
1. Данните, събрани от сайта по време на неговата работа, се използват изключително за целите, посочени по-горе, и се съхраняват за времето, строго необходимо за извършване на посочените дейности и във всички случаи не по-късно от 2 години.
2. Данните, използвани за целите на сигурността (блокиране на опити за увреждане на сайта), се съхраняват за времето, строго необходимо за постигане на предварително посочената цел.
3. Данни, предоставени от потребителя
1. Както е посочено по-горе, незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени на този сайт, води до последващо придобиване на адреса на подателя, необходим за отговор на заявки, както и всички други лични данни, включени в съобщението .
2. Конкретна обобщена информация ще бъде постепенно докладвана или показвана на страниците на сайта, създаден за определени услуги при поискване.
4.Поддръжка при конфигуриране на вашия браузър
1. Потребителят може да управлява бисквитките и чрез настройките на своя браузър. Изтриването на бисквитките от браузъра обаче може да премахне зададените предпочитания за сайта. За повече информация и поддръжка можете също да посетите конкретната помощна страница на уеб браузъра, който използвате:
- Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Firefox
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Сафари
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
- Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Опера
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies /
5.Plugin Социална мрежа
1. Този сайт също така включва добавки и/или бутони за социални мрежи, за да позволи лесно споделяне на съдържание в любимите ви социални мрежи. Тези плъгини са програмирани така, че да не задават бисквитки при достъп до страницата, за да се защити поверителността на потребителите. В крайна сметка бисквитките се задават, ако са предоставени от социалните мрежи, само когато потребителят използва ефективно и доброволно приставката. Имайте предвид, че ако потребителят разглежда, като е влязъл в социалната мрежа, той вече се е съгласил с използването на бисквитки, предавани чрез този сайт, по време на регистрацията в социалната мрежа.
2. Събирането и използването на информация, получена чрез плъгина, се уреждат от съответните политики за поверителност на социалните мрежи, които, моля, вижте:
- Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies
- Twitter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-d-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
- Google +
http://www.google.com/polices/techonologies/cookies
- Pinterest
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
- Добави Това
http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy
- Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/cookie/policy
V- ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
1. Чл. 13 ко. 2 от Регламент 2016/679 на ЕС са изброени правата на потребителя.
2. Следователно този сайт mercatometalli.com възнамерява да информира потребителя за съществуването на:
- правото на заинтересованата страна да поиска от собственика достъп до лични данни (член 15 от Регламента на ЕС), тяхното актуализиране (член 7, параграф 3, буква a от Законодателен декрет 196/2003), корекцията (член 16 от Регламента на ЕС), интегрирането (член 7, параграф 3, буква a Законодателен декрет 196/2003), ограничаването на обработката, която ги засяга (член 18 от Регламента на ЕС) или да се противопоставят, по основателни причини, на тяхната обработка ( Член 21 от Регламента на ЕС), в допълнение към правото на преносимост на данните (Член 20 от Регламента на ЕС);
- право да поискате анулиране (чл. 17 от Регламента на ЕС), трансформиране в анонимна форма или блокиране на данни, обработвани в нарушение на закона, включително такива, които не е необходимо да се съхраняват за целите, за които данните са събрани или впоследствие обработен (член 7, параграф 3, буква b от Законодателен декрет 196/2003);
- правото да получите удостоверение, че операциите по актуализиране, коригиране, интегриране на данни, анулиране, блокиране на данни, преобразуване са били доведени до знанието, също по отношение на тяхното съдържание, на тези, на които данните са били съобщени или разпространени, освен в случаят, в който това изпълнение се окаже невъзможно или включва използването на средства, явно непропорционални на защитеното право (член 7, параграф 3, буква в от Законодателен декрет 196/2003).
3. Исканията могат да бъдат отправени към администратора на личните данни на посочения по-горе имейл адрес (без формалности) или чрез модела, предоставен от Гаранта за защита на личните данни.
4. Ако лечението е на основание чл. 6, параграф 1, буква а - изрично съгласие за използване - или на чл. 9 параграф 2 буква а - изрично съгласие за използване на генетични, биометрични, здравословни данни, разкриващи религиозни, философски или синдикални убеждения, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи - потребителят има право да оттегли съгласието по всяко време време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.
5. По същия начин, в случай на нарушение на закона, потребителят има право да подаде жалба до Гаранта за защита на личните данни, като орган, отговорен за наблюдение на обработката в италианската държава.
6. За по-задълбочено разглеждане на правата, които ви принадлежат, вижте статиите 15 и ss. От Регламент 2016/679 на ЕС и чл. 7 от Законодателен декрет. 196/2003 г.
VI - ИЗПЪЛНЕНИЯ
1. Собственикът уведомява Гаранта за обработката на лични данни, която възнамерява да продължи, само ако обработката се отнася до:
- генетични, биометрични или данни, указващи географското местоположение на лица или обекти чрез електронна съобщителна мрежа;
- данни, подходящи за разкриване на здравословното състояние и сексуалния живот, обработвани за целите на асистирана репродукция, предоставяне на здравни услуги по електронен път, свързани с бази данни или доставка на стоки, епидемиологични изследвания, откриване на психични, инфекциозни и дифузни заболявания, серопозитивност, орган и трансплантация на тъкани и мониторинг на здравните разходи;
- данни, подходящи за разкриване на сексуален живот или психическа сфера, обработвани от асоциации, органи и организации с нестопанска цел, дори и непризнати, от политическо, философско, религиозно или профсъюзно естество;
- данни, обработвани с помощта на електронни инструменти, насочени към определяне на профила или личността на заинтересованата страна или за анализ на потребителските навици и избори, или за наблюдение на използването на електронни комуникационни услуги с изключение на обработки, които са технически необходими за предоставяне на услугите потребители;
- чувствителни данни, записани в бази данни с цел подбор на персонал от името на трети страни, както и чувствителни данни, използвани за проучвания на общественото мнение, пазарни проучвания и други извадкови проучвания;
- данни, записани в специфични бази данни, управлявани с електронни инструменти и свързани с риска за икономическата платежоспособност, финансовото състояние, правилното изпълнение на задълженията, незаконното или измамно поведение.
VI - СИГУРНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ДАННИ
1. Този сайт обработва потребителски данни по законен и коректен начин, като приема подходящи мерки за сигурност за предотвратяване на неоторизиран достъп, разкриване, модифициране или неоторизирано унищожаване на данни. Обработката се извършва с помощта на ИТ и/или телематични инструменти, с организационни методи и с логика, строго свързани с посочените цели.
2. В допълнение към собственика, в някои случаи категории служители, участващи в организацията на сайта (административни, маркетингови, търговски, юридически, системни администратори) или външни субекти като (като доставчици на технически услуги на трети страни) може да имат достъп до данните (пощенски куриери, хостинг доставчици, ИТ компании, комуникационни агенции).
VIII - ПРОМЕНИ В ТОЗИ ДОКУМЕНТ
1. Този документ, публикуван на: https://mercatometalli.com/privacy-policy-mercato-metalli
представлява политиката за поверителност на този сайт.
2. Може да подлежи на промени или актуализации. В случай на значителни промени и актуализации, те ще бъдат докладвани със специфични известия до потребителите.
3. Предишните версии на документа обаче ще бъдат достъпни на тази страница.
4. Документът беше актуализиран на 25/10/22, за да се съобрази със съответните регулаторни разпоредби и по-специално с Регламент 2016/679 на ЕС.

Главно меню

Само за фирми. 8-12 и 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД