„ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ” НА УЕБ САЙТА MercatoMetalli.com
Информация, предоставена от MercatoMetalli.com съгласно и за целите на член 14 от Регламент на ЕС 679/2016

1. ВЪВЕДЕНИЕ
В съответствие с Регламент на ЕС 679/2016, ние предоставяме необходимата информация относно целите и методите за обработка на лични данни на лицата, които посещават страниците на уебсайта на сайта MercatoMetalli.com, като администратор на данни.
Тази информация трябва да се счита за валидна само за този уебсайт MercatoMetalli.com, а не за други уебсайтове, които могат да бъдат консултирани чрез връзки, публикувани на този сайт; на тези сайтове на трети страни, администраторът на данни не се счита за отговорен по никакъв начин.
Потребителите са информирани, че хостингът на този уебсайт се предоставя от компанията Siteground Italia Srl, със седалище на адрес Via Agnello, 8 в Милано (MI), CF / ДДС номер 09659420963, чиито сървъри, които хостват уебсайта, се намират в Холандия.

2. ВИДОВЕ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ

Навигационни данни
По отношение само на аспекти от техническо естество и протоколи, искаме да Ви информираме, че:
Компютърните системи и софтуерните процедури, използвани за работа с този уебсайт, могат да придобият, по време на нормалната си работа, някои лични данни, чието предаване е имплицитно при използването на интернет комуникационни протоколи.
Това е информация, която не се събира, за да бъде свързана с идентифицирани заинтересовани страни, но която по своето естество би могла, чрез обработка и свързване с данни, съхранявани от трети страни, да позволи на потребителите да бъдат идентифицирани.
Тази категория данни включва IP адресите или имената на домейни на компютрите, използвани от Потребителите, които се свързват със сайта, URI (Uniform Resource Identifier) ​​адресите на заявените ресурси, времето на заявката, метода, използван за подаване заявката към сървъра, размера на файла, получен в отговор, цифровия код, указващ състоянието на отговора, даден от сървъра (успешен, грешка и т.н.) и други параметри, свързани с операционната система и ИТ средата на потребителя.
Тези данни могат да се използват за установяване на каквато и да е отговорност в случай на хипотетични компютърни престъпления срещу сайта.

Бисквитки
Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от посетения уебсайт на устройството на Потребителя (обикновено в браузъра), където се съхраняват, за да могат да разпознаят това устройство при следващото посещение. При всяко следващо посещение всъщност бисквитките се изпращат повторно към сайта от устройството на Потребителя.
Всяка бисквитка обикновено съдържа: името на сървъра, от който е изпратена бисквитката, датата на изтичане и стойност, обикновено уникален номер, генериран на случаен принцип от компютъра. Сървърът на уебсайта, който прехвърля бисквитката, използва този номер, за да разпознае Потребителя, когато се върне, за да посети сайт или навигира от една страница на друга.
Бисквитките могат да бъдат инсталирани не само от оператора на сайта, посетен от потребителя (бисквитки от първа страна), но и от различен сайт, който инсталира бисквитки през първия сайт (бисквитки на трети страни) и може да ги разпознае. . Това се случва, защото на посетения сайт може да има елементи (изображения, карти, звуци, връзки към уеб страници на други домейни и т.н.), които се намират на сървъри, различни от този на посетения сайт.
Като цяло бисквитките се класифицират в различни типове въз основа на:
A. Продължителност:
сесийна бисквитка (временна) се изтрива автоматично при затваряне на браузъра.
постоянна бисквитка, активна до датата на нейното изтичане или нейното анулиране от потребителя.
Б. Произход:
бисквитка от първа страна, изпратена до браузъра директно от сайта, който посещавате.
бисквитки на трети страни, изпратени до браузъра от други сайтове, а не от сайта, който посещавате.
В. Цел
техническа бисквитка
бисквитките за навигация / незаменими / производителност / процес или сигурност допринасят за функционирането на сайта, например дават възможност за навигация между страници или достъп до защитени зони. Ако е блокиран, сайтът не може да функционира правилно.
Бисквитките за функционалност / предпочитания / локализация / статус на сесията ви позволяват да съхранявате информация, която променя поведението или външния вид на сайта (предпочитан език, размер на текстовете и знаците, географска област, в която се намирате). Ако е блокиран, изживяването е по-малко функционално, но не е компрометирано.
статистическа / аналитична бисквитка а) на първа страна или б) на трета страна с IP маскиране, без пресичане на данни (подобно на техническата бисквитка за целите), тя се използва за събиране на информация и генериране на статистика за използването на уебсайта, за да се разбере как взаимодействат посетителите.
нетехническа бисквитка
статистическа/аналитична бисквитка на трети страни без IP маскиране, с пресичане на данни, се използва за събиране на информация, генериране на статистически данни за използване, с възможно идентифициране и проследяване на потребителя на уебсайта, за да се разбере как взаимодействат посетителите.
профилиране / реклама / реклама / бисквитки за проследяване или преобразуване за избор на реклама въз основа на това, което е подходящо за потребителя (персонализирани реклами). Бисквитките за профилиране са предназначени за създаване на потребителски профили и се използват за изпращане на рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията, изразени от потребителя, докато сърфира в мрежата.
MercatoMetalli.com, е изпълнил задълженията, установени с Разпоредбата на Органа за защита на личните данни Идентификация на опростени процедури за информация и получаване на съгласие за използване на бисквитки - 8 май 2014 г. (Публикувано в Official Journal Official n . 126 от 3 юни 2014 г.), както и последващи интервенции от страна на Гарантския орган по темата „бисквитки“.
По-долу е дадена цялата информация за бисквитките, инсталирани чрез този сайт, както и необходимата информация за това как да управлявате предпочитанията на потребителите по отношение на тях.
MercatoMetalli.com иска да информира Потребителите, че неговият уебсайт (MercatoMetalli.com) може да използва следните видове бисквитки:
Технически бисквитки на първа страна, които не изискват съгласието на Потребителя;
Аналитични бисквитки на трети страни, подобни на техническите бисквитки, тъй като са приети инструменти, които намаляват идентифициращата сила на бисквитките (чрез маскиране на значителни части от IP адреса) и третата страна не пресича събраната информация с други, които вече разполагат.
Бисквитки за профилиране.
По-конкретно, в допълнение към това, което беше посочено по-рано, ние изтъкваме, че уебсайтът (MercatoMetalli.com) използва:
Технически бисквитки от първа страна
Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на нашия уебсайт: това са бисквитки, които се използват за сърфиране или предоставяне на услуга, поискана от Потребителя; те не се използват за други цели и се инсталират директно от администратора на данни. Без използването на тези бисквитки някои операции не биха могли да бъдат извършени или биха били по-сложни и/или по-малко сигурни. По-долу е дадено кратко описание на бисквитките от този тип, използвани от нашия уебсайт:

Име
функция
продължителност
Влезте
Управление на потребители
Докато кеш паметта се изпразни
Одинс
Управление на поръчки
До изтриване на потребителя
Потребителски данни
Управление на потребители
До изтриване на потребителя

Аналитични бисквитки на трети страни, подобни на техническите бисквитки
Нашият уебсайт използва бисквитки на трети страни за управление на статистиката. По-специално, нашият уебсайт използва Google Analytics: това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. („Google“), която използва бисквитки, които се съхраняват на компютъра на потребителя, за да позволи статистически анализ в обобщен вид с цел използването на посетения уебсайт . Информираме ви, че са приети инструменти, които намаляват идентифициращата сила на бисквитките (чрез маскиране на значителни части от IP адреса) и третата страна не пресича събраната информация с други, които вече са налични. За тези бисквитки предоставяме името на третите страни, които ги управляват, и връзката към страницата, където Потребителят може да получи информация за обработката и да изрази своето съгласие. По-долу е дадено кратко описание на бисквитките от този тип, използвани от нашия уебсайт:

Име
функция
продължителност
Част трета
Връзка към Политиката за поверителност на трети страни
Отказ
Analyticsjs
Анализ на тенденциите за достъп до сайта
Продължавайки
GOOGLE INC. (Google Анализ)
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Бисквитки за профилиране
И накрая, Потребителите са информирани, че уебсайтът използва така наречените „профилиращи“ бисквитки изключително от трети страни.
Бисквитките за профилиране са предназначени за създаване на потребителски профили и се използват за изпращане на рекламни съобщения в съответствие с предпочитанията, изразени от потребителя, докато сърфира в мрежата.
По-долу е даден списък на бисквитките за профилиране на трети страни, използвани в момента от уебсайта, с посочване на тяхното име, функцията, изпълнявана от всяка от тях, и тяхната продължителност:

Име
функция
продължителност
Част трета
Връзка към Политиката за поверителност на трети страни
Отказ
Пощенски списък
Известия до потребителите
До заявка за анулиране
MailChimp
https://mailchimp.com/legal/privacy/

Бутони за социални мрежи
Социалните бутони са бутоните на сайта, които изобразяват иконите на социалните мрежи (например Facebook, Twitter и т.н.) и позволяват на потребителите, които сърфират, да взаимодействат директно със социалните платформи с едно щракване. Социалните бутони, използвани от сайта (MercatoMetalli.com), са връзки, които препращат към акаунтите на администратора на данни в изобразените социални мрежи. Чрез използването на тези бутони бисквитките на трети страни не се инсталират чрез нашия сайт. Във всеки случай се отчитат препратките към бутоните на социалните мрежи, използвани от сайта (MercatoMetalli.com) и връзките, където Потребителят може да види информацията за поверителност, свързана с управлението на данни от социалните мрежи, към които се отнасят бутоните.

Бутон Facebook (Facebook Inc.)
Бутонът е услуга за взаимодействие със социалната мрежа Facebook, предоставена от Facebook, Inc.
Място на обработка: САЩ
Политика за поверителност: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Бутон на Instagram (Facebook Ireland Ltd.)
Бутонът представлява услуга за взаимодействие със социалната мрежа Instagram, предоставена от Facebook Ireland Ltd..
Място на обработка: Ирландия
Политика за поверителност: https://help.instagram.com/519522125107875

Потребител на Instagram (LinkedIn Corporation)
Бутонът е услуга за взаимодействие със социалната мрежа Instagram, предоставена от LinkedIn Corporation.
Място на обработка: Ирландия
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Притурка Google Maps (Google Inc.)
Притурката на Google Maps предоставя персонализирани интерактивни карти, които са включени в уеб страниците на сайтовете, които използват тази услуга. Сайтът MercatoMetalli.com включва Google Maps Widget, за да позволи на Потребителя да види местоположението на картата на централата. Тази услуга може да включва инсталиране на бисквитки, включително такива за профилиране, от Google (трета страна). Въпреки това, не се споделя информация от сайта MercatoMetalli.com, където е включена Widget.
Място на обработка: САЩ
Декларация за поверителност: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

Като цяло, освен вида бисквитки, използвани от този уебсайт, ние искаме да информираме Потребителите, че в допълнение към предпазните мерки, предвидени от действащото законодателство, са налични всякакви опции за навигация без бисквитки, като например:
Блокиране на бисквитки на трети страни: бисквитките на трети страни обикновено не са от съществено значение за сърфирането, така че е възможно да ги отхвърлите по подразбиране чрез специфични функции на вашия браузър.
Активирайте опцията „Не проследявай“: опцията „Не проследявай“ присъства в повечето браузъри от последно поколение. Уебсайтовете, предназначени да спазват тази опция, когато са активирани, трябва автоматично да спрат да събират определени данни за сърфиране. Както бе споменато обаче, не всички уебсайтове са настроени да спазват тази опция (по усмотрение).
Активирайте режима "анонимно сърфиране": с помощта на тази функция е възможно да разглеждате, без да оставяте следа в браузъра на данните за сърфиране. Сайтовете няма да запомнят Потребителя, посетените страници няма да се съхраняват в историята и новите бисквитки ще бъдат изтрити. Функцията за анонимно сърфиране обаче не гарантира анонимност в Интернет, тъй като служи само да не поддържа данните за сърфиране в браузъра, докато данните ви за сърфиране ще продължат да останат достъпни за мениджърите на уебсайтове и доставчиците на свързаност.
Изтрийте бисквитките директно: има специални функции за това във всички браузъри. Трябва обаче да се помни, че нови бисквитки се изтеглят с всяка връзка с интернет, така че операцията по изтриване трябва да се извършва периодично. При желание някои браузъри предлагат автоматизирани системи за периодично изтриване на бисквитки.
За всяка допълнителна нужда от допълнителна информация по темата за така наречените „бисквитки“ е препоръчително да се консултирате със следната връзка: http://www.garanteprivacy.it/cookie
Освен това, за да разберете как да ограничите, блокирате и/или премахнете бисквитките, зададени на вашето устройство, препоръчваме да посетите следната връзка: http://www.aboutcookies.org
Както бе споменато по-горе, Потребителят може да управлява своите предпочитания за бисквитки и чрез своя браузър. За да разберете вида и версията на браузъра, който използвате, е препоръчително да кликнете върху "Помощ" в прозореца на браузъра в горната част, от който можете да получите достъп до цялата необходима информация. Ако, от друга страна, знаете типа и версията на вашия браузър, просто кликнете върху връзката, съответстваща на браузъра, който използвате, за да получите достъп до страницата за управление на бисквитки.
Microsoft Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
сафари
http://www.apple.com/legal/privacy/
И накрая, за повече информация как да управлявате бисквитките, препоръчваме да посетите следните уеб страници: http://www.youronlinechoices.eu, http://www.allaboutcookies.org, https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout, http://aboutads.info/choices, http://www.networkadvertising.org/choices.

Данни, предоставени доброволно от Потребителя.
След консултация с този сайт може да се обработват данни, свързани с идентифицирани или идентифицирани лица. По-специално се уточнява, че тази обработка може да се осъществи във връзка с лични данни, предоставени свободно от Потребители, които изпращат своята информация на администратора на данни чрез данните за контакт на уебсайта MercatoMetalli.com, като например имейл на компанията адреси, и/или чрез попълване на конкретни формуляри за събиране на информация в сайта. Всъщност незадължителното, изрично и доброволно изпращане на имейли до адресите, посочени в този сайт, води до последващо придобиване на адреса на подателя, необходим за целите на отговора на искания, както и всякакви други лични данни, включени в съобщението . Конкретна подробна информация за обработката на данни, предоставена съгласно чл. 13 от Регламент на ЕС 679/2016, се отчитат от време на време на страниците, където има формуляри за събиране на данни за посетителите. Тази информация е насочена към определяне на границите, целите и методите за обработка на всяка форма за събиране на данни и всеки посетител може свободно да изрази своето съгласие и да разреши събирането на данни и последващото използване.
Трябва да се отбележи, че в нито един раздел на сайта, нито за достъп до каквато и да е функционалност на сайта, не се предоставят „особени категории лични данни“ и/или „лични данни, свързани с наказателни присъди и престъпления“, както е дефинирано от чл. 9 и 10 от Регламент на ЕС 679/2016: ако Ползвателят спонтанно изпрати на администратора на лични данни информация от горепосочения вид, администраторът ще обработва тези данни в съответствие с действащото законодателство за защита на личните данни (Рег. ЕС 679 /2016) и в рамките на строго необходимото във връзка с исканията, изразени от съответния Потребител.
Като цяло, по отношение на данните, предоставени доброволно от Потребителя, искаме да информираме Потребителите, че Регламент на ЕС 679/2016 и Законодателен декрет 196/2003 като съвместими предвиждат защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни . Съгласно това законодателство, това третиране ще се основава на принципите на коректност, законност и прозрачност, защитавайки вашата поверителност и вашите права.
Съгласно гореспоменатия член 14 от Регламент на ЕС 679/2016 и Законодателен декрет 196/2003 като съвместими, ние ви предоставяме следната информация:
а) Обработката, която Администраторът на данни може да извърши, ще се извърши чрез автоматизиран процес и/или събиране на хартиена документация
б) Потребителят е свободен да предостави своя собствена информация, като я изпрати на администратора на данни чрез данните за контакт на уебсайта MercatoMetalli.com и/или чрез попълване на конкретни формуляри за събиране на информация на сайта; във втория случай, непредоставянето на някои данни може, в зависимост от случая, да направи невъзможно извършването на дейностите, поискани от Потребителя (например, вижте „задължителни полета“, маркирани с << * >> във вътрешни формуляри за събиране на информация ).
в) личните данни на Потребителя ще бъдат обработвани от лица, специално назначени от администратора на данни за обработващи данни и/или от всяко лице, действащо под негово правомощие и което има достъп до лични данни; тези субекти ще обработват вашите данни само ако е необходимо във връзка с целите на предоставянето и само в контекста на изпълнение на задачите, възложени им от администратора на данни, като се ангажират да обработват само данните, необходими за изпълнението на тези задачи и да извършват само операциите, необходими за извършването на същото.
Освен това личните данни могат да бъдат разкривани на трети страни само ако това е строго необходимо за предоставяне на конкретни услуги или информация, поискана от Потребителя.
И накрая, трябва да се отбележи, че администраторът на данни може да използва вътрешни или външни ИТ техници за периодична поддръжка, актуализиране или помощ, в случай на неизправност, на уебсайта. Въпреки това, никакви данни, получени от уеб услугата, няма да бъдат съобщавани или разпространявани извън компанията.
Комуникациите на данни, описани по-горе, са строго свързани с нормалните операции на компанията в контекста на управлението на взаимоотношенията и са строго необходими за целите, за които са предоставени данните;
в1) Администраторът на данни може да прехвърли лични данни на трета държава или международна организация; в тези случаи Администраторът на данни се задължава да извърши обработката само при наличието на подходящи гаранции;
в2) в съответствие с разпоредбата „Мерки и предпазни мерки, предписани за администраторите на лични данни, извършени с електронни инструменти във връзка с присвояването на функциите на системен администратор – 27 ноември 2008 г.“ (ДВ, бр. 300 от 24 декември 2008 г.) и свързани с допълнения и изменения, администраторът на лични данни е назначил конкретни „системни администратори“, които при изпълнение на функциите си ще имат достъп, дори косвено, до услуги или системи, които обработват или позволяват обработването на лична информация.
в3) данните няма да бъдат разкривани на други трети страни, освен ако предварително поискаме вашето изрично съгласие.
Вашите лични данни няма да бъдат разпространявани.
г) Данните ще се съхраняват за времето, необходимо за постигане на целите, за които са предоставени данните; Данните ще се съхраняват във форма, която позволява идентифицирането на заинтересованото лице за период от време, ненадвишаващ необходимия за целите, за които са били събрани или впоследствие обработени, след което, ако не е изрично потвърдено от заинтересованото лице, ще да бъдат изтрити, с изключение на превръщането им в анонимна форма.
д) Предоставените лични данни няма да бъдат обработвани с цел извършване на автоматизиран процес на вземане на решения (т.нар. профилиране).
е) В случай, че предоставените лични данни трябва да бъдат обработвани за цели, различни от посочените по-горе, Администраторът на данни ще ви предостави информация относно тази различна цел и всяка друга релевантна информация.
Администраторът на данни, като взема предвид състоянието на техниката и разходите за внедряване, както и естеството, обхвата, контекста и целите на обработката както при определяне на средствата за обработка, така и в момента на самото обработване (анализ на риска от CD - отчетност ), е въвела адекватни технически и организационни мерки, насочени към ефективно прилагане на принципите за защита на данните и интегриране на необходимите гаранции при обработката с цел изпълнение на изискванията на Регламент на ЕС 679/2016 и защита на правата на заинтересованата страна.
Данните ще се обработват с помощта на методи и инструменти, подходящи за гарантиране на сигурността (чл. 24, 25 и 32 ЕС рег. 679/2016) и ще се извършват чрез автоматизиран процес и чрез неавтоматизирани средства (хартиени архиви), на които всички ще бъдат приложени техническите и организационни мерки, насочени към гарантиране на ниво на сигурност, адекватно на риска, така че да се гарантира на постоянна основа тяхната поверителност, цялост, наличност и устойчивост на системите и услугите за обработка (например, но не се ограничава до: контроли както върху възлагането на задачи на субектите, отговарящи за обработката на данни, така и върху класифицирането на данните; процедури, ако са устойчиви, за псевдонимизиране и криптиране, механизми за възстановяване при бедствия и т.н.).
Информираме Ви, че обработката на данни се основава на разпоредбите на чл. 6, параграф 1, букв. а) Регламент на ЕС 679/2016, като Ползвателят е свободен да предостави своята информация, като я изпрати на администратора на данни чрез данните за контакт на уебсайта MercatoMetalli.com и/или чрез попълване на конкретни формуляри за събиране на информация на сайта; във втория случай, непредоставянето на някои данни може, в зависимост от случая, да направи невъзможно извършването на дейностите, поискани от Потребителя (например, вижте „задължителни полета“, маркирани с << * >> във вътрешни формуляри за събиране на информация ).
Администраторът на данни е: Fabio Paolucci, жител на Via Adamello в Gambettola (FC), CF PLCFBA85A09C573V, Tel: 3404210867, Mail fabio@mercatometalli.com PEC mercatometalli@pec.net
Съгласно чл. 28 от РЕГ. ЕС 679/2016, Администраторът на данни може да използва трети страни, които обработват данни от негово име и официално назначени от тях като обработващи данни. Пълният и актуализиран списък на определените обработващи данни може да бъде разгледан .......
Съгласно чл. 29 от РЕГ. ЕС 679/2016, Администраторът на данни може да използва всеки, който действа под негово право и/или назначения мениджър; тези субекти ще бъдат надлежно инструктирани.
Администраторът на данни не е посочил DPO (член 37 EU REG. 679/2016 и WP Насоки, член 29 от 13.12.2016), като ненужна фигура в структурата, като се има предвид, че характеристиките на третиранията не попадат в рамките на случаите, посочени в гореспоменатия член 37.
Администраторът на данни също така информира, че:
ж) заинтересованото лице има право да поиска от Администратора на лични данни достъп до техните лични данни и да ги коригира или изтрие или да ограничи обработването им или да се противопостави на обработването им в допълнение към правото на преносимост на данните (чл. 15, чл. 16, чл.17, чл.18, чл.20 ЕС REG. 679/2016); с упражняването на правото на достъп заинтересованото лице има право да получи от притежателя потвърждение, че обработването на личните му данни е в ход, докато упражняването на правото на преносимост позволява на заинтересованото лице да получи от данните администратор личните данни в структуриран формат, за общо и четливо използване или прехвърляне на тези данни от първоначалния администратор на данни към друг (виж WP 242 от 13.12.2016 г.);
з) заинтересованата страна има право, в случай че обработването се основава на член 6, параграф 1, буква а) или на член 9, параграф 2, буква а), да оттегли съгласието си по всяко време, без да накърнява законността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето;
и) заинтересованата страна има право да подаде жалба до надзорен орган;
й) заинтересованата страна има право да узнае от Администратора на лични данни, който трябва да направи това без обосновано забавяне, за нарушение на лични данни, което може да представлява висок риск за правата и свободите на физическите лица (чл. 34 REG на ЕС 679/2016).
Пълният текст на членовете на РЕГ. ЕС 679/2016 относно Вашите права (членове от 15 до 23 включително) можете да видите по всяко време на следния линк на уебсайта на Органа за защита на личните данни:
http://194.242.234.211/documents/10160/0/Regolamento+UE+2016+679.+Con+riferimenti+ai+considerando
или, като алтернатива, те ще ви бъдат предоставени от Администратора на данни по ваше просто искане, чрез изпращане на съобщение до посочените по-горе адреси.

3. ПРОМЕНИ В ДОКУМЕНТА "ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ".
Администраторът на данни си запазва правото да прави промени в тази Политика за поверителност и бисквитки по всяко време, като уведомява потребителите на тази страница. Затова молим Потребителите да се консултират често с тази страница, като приемат за справка датата на последната модификация, посочена в долната част.
Изправени пред всякакви актуализации или промени в този документ, Потребителите ще бъдат поставени в позиция да разберат и оценят направените промени, като сравняват различните версии на информацията, които може да са настъпили с течение на времето, тъй като предишните версии на документа ще във всеки случай остават достъпни за консултация от Потребителите на уебсайта.
В случай на неприемане на промените, направени в настоящата декларация за поверителност, Потребителят е длъжен да преустанови използването на този уебсайт и да поиска от администратора на лични данни да изтрие личните му данни, като изпрати конкретно съобщение до администратора на личните данни, на посочените по-горе адреси.
Освен ако не е посочено друго, тази Политика за поверителност и бисквитки ще продължи да се прилага за личните данни, събрани до този момент.
В случай на въпроси, коментари и искания, свързани с тази декларация за поверителност, моля свържете се с нас на следните адреси:

ПОЩА fabio@mercatometalli.com

Във всеки случай, ние приканваме Потребителите да съобщават за всякакви трудности, срещнати при разглеждането на тази Политика за поверителност и бисквитки, за да могат, ако е необходимо, да подготвят алтернативни методи за информация.

Дата на последно изменение 10/10/2018

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД