КОРИЦА ЗА ЛОНДОНСКА МЕТАЛНА БОРСА

Откриваме сметка в Лондонската метална борса за вас
за да активирате финансовите покрития
върху вашите инвестиции в стоки.

Mercato Metalli разполага с екип с двадесет години опит във финансовото хеджиране на цветни метали.

 • 1 милиард с посредничество на Лондонската метална борса

 • 80 компании, обхванати от изследователския екип

 • 15 търгувани стоки

 • 500 MLN търгувани на форекс

cer кодове за разрешения

ФИНАНСОВО ПОКРИТИЕ НА:

 • алуминий

 • Стомана

 • кобалт

 • Никел

 • олово

 • Мед

 • езерце

 • цинкографско клише

Пазар на медни метали

РЕЗЕРВИРАЙТЕ ПОДРОБНО ПОвикване

Зареждане ...

Главно меню

Бутон за обаждане сегаСамо X компании - 08-12 | 14-18
ПАЗАР НА МЕТАЛИ

БЕЗПЛАТНО
ПРЕГЛЕД